Tools

USRŠBIH

Udruženje za saradnju roditelja i škola u BIH

You are here: Home » Posljednje vijesti » Sjednica upravnog odbora
Srijeda, 17. Jan. 2018.

Sjednica upravnog odbora

E-mail Ispis PDF

 

U Bugojnu 31.08.2013.godine održana je redovna sjednica Upravnog odbora Udruženja za saradnju roditelja i škola BIH.

 

Na dnevnom redu našo se niz aktuelnih tema o kojima su članovi Upravnog odbora raspravljali. Poslije usvojenog dnevnog reda i zapisnika sa prethodne sjednice, predsjednik USRŠBIH gosp. Samir Haljeta, upoznao je članove o projektu "Borba protiv trgovine ljudima" . Projekat će se realizovati u partnerstvu sa CRS-om i Ministarstvom sigurnosti BiH. Naredna tačka dnevnog reda bila je realizacije projekta "Mir i pomirenje". Ovaj projekat će se takođe realizovati sa partnerima CRS-om i Biskupskom konferencijom u BiH. Zadnja tačka dnevnog reda bila je tekuće aktivnosti Udruženja.

 

Sjednica je počela sa radom u 9:00 a završila u 12:30.

Na sjednici su bili prisutni:

Samir Haljeta

Dragana Graorac

Hajrudin Čirkić

Semir Šejtanić

Amna Haljeta

Senada Pepeljak

Halida Pintul i 

Ilham Klančević

 

Opravdano odsutna: Suzana Čelić