Tools

USRŠBIH

Udruženje za saradnju roditelja i škola u BIH

You are here: Home » Posljednje vijesti » PRO-Budućnost: Poziv za prijave prijedloga projekata Vijeća roditelja
Srijeda, 17. Jan. 2018.

PRO-Budućnost: Poziv za prijave prijedloga projekata Vijeća roditelja

E-mail Ispis PDF

Od 11. augusta do 11. septembra 2014. godine otvoren je poziv za prijave prijedloga projekata u okviru projekta PRO-Budućnost. Projekt uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), implementira Catholic Relief Services (CRS) u saradnji sa Fondacijom Mozaik, Caritasom Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, Forumom građana Tuzla i Helsinškim parlamentom građana Banja Luka.

CILJ PROJEKTA: Izgradnja povjerenja među građanima svih etničkih skupina u Bosni i Hercegovini.

LOKACIJA: Aktivnosti će se provoditi u 30 gradova/opština/općina u Bosni i Hercegovini koje žele raditi na izgradnji pozitivnih stavova svojih građana, a što će obuhvatati dodjelu bespovratnih novčanih sredstava, javna govorenja, okrugle stolove i kulturne događaje.

Gradovi/opštine/općine uključeni u PRO-Budućnost projekt su: Grad Doboj - Općina Maglaj; Opština Teslić - Općina Tešanj; Opština Modriča - Općina Gradačac; Opština Petrovo - Općina Gračanica; Opština Ugljevik - Općina Teočak; Grad Prijedor - Općina Sanski Most; Opština Novi Grad - Općina Bosanska Krupa; Opština Drvar - Općina Glamoč; Općina Prozor/Rama - Općina Gornji Vakuf/Uskoplje; Grad Mostar - Opština Nevesinje; Općina Kladanj -Opština Vlasenica; Općina Foča FBiH - Opština Foča; Opština Novo Goražde - Općina Goražde; Opština Bratunac - Opština Srebrenica; Opština Istočno Novo Sarajevo i Opština Sokolac.

USAID kroz Program malih grantova i Fondaciju Mozaik, obezbjeđuje 76.850,00 KM za projekte koji vode ka izgradnji pomirenja i povjerenja.

Program malih grantova (u daljem tekstu PMG) je namijenjen: a) Organizacijama sa teritorije cijele BiH; b) Organizacijama civilnih žrtava rata; c) Organizacijama žena registrovanih na teritoriji PRO-Bududnost gradova/opština/opdina; d) Vijedima roditelja sa teritorija PRO-Bududnsot gradova/opština/opdina; d) Vjerskim zajednicama i Međureligijskim odborima sa teritorija PRO-Bududnost gradova/opština/opdina.

PRIJAVA:  Svi zainteresovani će popunjavanje prijave projekta, kao i dostavljanje prateće dokumentacije, moći izvršitiisključivo prema uputama datim u pozivima ispod i to najkasnije do 11. septembra 2014. godine (do 24h).

 

Klikom na link od poziva možete pronaći više informacija o pozivu, načinu kako prijaviti projekat te detaljan Vodič za popunjavanje prijave projekata.

PRO-Active Fond za projekte neformalnih grupa mladih

Program malih grantova

Fond solidarnosti