Tools

USRŠBIH

Udruženje za saradnju roditelja i škola u BIH

You are here: Home » O NAMA
Srijeda, 17. Jan. 2018.

O nama

E-mail Ispis PDF

Godine 2001.godine su pokrenute prve incijative za prepoznavanjem Vijeca roditelja kao školskih tijela u okviru zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju. Grupe roditelja i nastavnika su zagovarale incijativu uvodenja ovih školskih tijela u zakone, te kreirali okruženje i prijedloge u kojem su dobili podršku obrazovnih vlasti za promjenu zakona o obrazovanju. Saradnja roditelja i škola je poboljšala komunikaciju izmedu roditelja, nastavnika i ucenika i omogucila povezivanje škola po regijama, što je rezultiralo idejom o formiranju Državnog udruženja.


UDRUŽENJE ZA SARADNJU RODITELJA I ŠKOLA U BOSNI I HERCEGOVINI je osnovano 01. 06. 2005. godine i djeluje na prostoru cijele Bosne i Hercegovine. Clanove Udruženja cine roditelji, nastavnici, ucenici i gradani koji žele promovisati interese Udruženja.

Vizija Udruženja: 
Partnerstvo u odgoju i obrazovanju za zajednicku srecu i zadovoljstvo življenja u Bosni i Hercegovini.

Misija Udruženja:
USRSBIH ukljucuje, razvija i promoviše aktivno sudjelovanje svih partnera za demokratizaciju škola i društva.

Polja djelovanja Udruženja:
. Animiranje roditelja, nastavnika, ucenika i gradana, njihovo ukljucivanje i formiranje Vijeca roditelja, edukacija i umrežavanje kroz razlicite aktivnosti
. Saradnja sa obrazovnim vlastima, institucijama i drugima na svim nivoima
. Promovisanje i zastupanje prava za dobrobit djece/mladih, roditelja i nastavnika.

CILJEVI UDRUŽENJA:
. Aktivno ukljucenje roditelja, nastavnika, ucenika i gradana u obrazovni sistem
. Umrežavanje i promocija Vijeca roditelja
. Rad na edukativnim programima i aktivnostima
. Promocija prava roditelja, nastavnika i ucenika
. Utjecaj i ucešce u kreiranju odgojno-obrazovnog rada
. Rad na promoviranju volonterstva
. Razvoj dijaloga sa obrazovnim vlastima i organizacijama civilnog društva