Tools

USRŠBIH

Udruženje za saradnju roditelja i škola u BIH

You are here: Home » ORGANI USRŠBIH » Upravni odbor » Senada Pepeljak
Srijeda, 17. Jan. 2018.

Senada Pepeljak

E-mail Ispis PDF

VI Bosanska br.5.

75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

Tel (posao): +387 35 312 920,           

Fax. +387 35 312 921

GSM: +387 61 142 057

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ;


 

Obrazovanje

Filozofski fakultet Sarajevo – odsjek pedagogija

Zvanje: profesor pedagogije

 

Pedagoška akademija  Tuzla – odsjek matematika-fizika

Zvanje: nastavnik matematike i fizike

 

 

Radno iskustvo

 

Ukupno 30 godina

Od 1977. do 1997 godine  OŠ“Tojšići“ Kalesija

 

Opis posla:

- nastavnica matematike - fizike

- pomoćnica direktora

- pedagoginja

Od 1997do 2008.godine Osnovna skola „Simin Han“Tuzla

 

Opis posla:

- Pedagoginja

- Savjetovanje ucenika

- Savjetovanje roditelja

- Savjetovanje nastavnika....

 

 

Jezik

 

Ruski jezik

Engleski – osnove

 

Kursevi i konferencije

 

Februar, 2003 – Naucni skup «Socioemocionalni  rast i razvoj  strategija učenja» Tuzla ( učesnica i prezentator – Tema: „Uloga pedagoga u inkluzivnoj školi“

 

19-20. Novembar, 2004 – Medjunarodna konferencija 'Međusobne interakcije i učenje u školi za sve– razredna istraživanja i inovacije u pravcu inkluzije ', Pedagoška akademija, Univerzitet u Sarajevu (učesnik-prezentator)

 

12.  Decembar, 2004 – Završna konferencija– 'Koraci prema kvalitetnoj školi', Freudenberd Stiftung.

 

Maj 2005 – Završna konferencija projekta 'Institutional Competence building and Cooperation with two Bosnian Universities: Special Needs Education towards Inclusion' – Univerzitet u Oslu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet u Tuzli i Pedagoška akademija u Sarajevu (učesnik-prezentator).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korištenje kompjutera

 

Juni 2005 Konferencija – Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice i Vijeće za djecu Bosne i Hercegovine – „Djeca kao monitori prava“ (učesnik)

 

Mart, 2006, Projekat: Poboljšanje položaja uslova života djece i omladine u BiH; Modul: Individualizacija i inkluzija u obrazovanju; Tuzla, 17., 18. i 19. mart 2006 (uloga: trener za učitelje iz 6 škola TK i Republike Srpske); Foča i Banja Luka

 

 

Aktivno koristim:

Word, Excel, Power Point, Internet Explorer idr

 

 

 

Objavljeni radovi:

 

 

(Jedan od koautora knjige) Odrasli u osnovnom obrazovanju, urednici Hasić, O., Buljubašić, F., Pepeljak, S. (2000) Izdavač JU OŠ ‘Simin Han’ Tuzla

 

(Jedan od koautora knjige) Nastavna praksa,  urednici Hasić, O., Buljubašić,F., Pepeljak,S. (2000) Izdavač JU OŠ ‘Simin Han’ Tuzla

 

(Jedan od koautora knjige) Produženi boravak, urednici Hasić, O., Buljubašić,F., Pepeljak,S. (2000) Izdavač JU OŠ ‘Simin Han’ Tuzla

(Jedan od koautora knjige) Prvi model – iskustva iz prakse: Put ka inkluzivnoj školi, urednici Pepeljak, S. Begić, A., Buljubašić, F. (2005). Izdavač JU OŠ ‘Simin Han’ Tuzla, str. 84 – 96; 106 – 119; 140 – 147

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edukativni materijali:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISKUSTVA NASTAVNIKA U RADU SA DJECOM SA TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Zbornik radova, Tuzla, 2009. godina

Rezenzije: Senada Pepeljak

 

 

VODIČ ZA NASTAVNIKE

Projekt:“Prevencija i intervencija u smanjenju nasilja nad djecom i omladinom“

Vodeći tim i urednice vodiča za nastavnike:

Azra Bogunović, Senada Pepeljak, Amira Fafulić, Ekrema Živčić, Halima Husić ,

Selma Muminović, Almedina Hadžić

 

Stručni saradnici : Munira Jahić , Nijaz Hamidović, Vildana Šerak, Razija Hamzabegović, Jasna Hasanhodžić, Nermina Hukić

 

 

 

PREVENCIJOM DO ZDRAVLJA, Tuzla 2009. godina

Izdavač: OŠ „Simin Han“ za izdavača Senad Osmanović

Urednice i stručni saradnici brošure: Senada Pepeljak, Amira Fafulić, Munira Jahić, Nijaz Hamidović, Vildana Šerak, Razija Hamzabegović, Nurka Hrustanbegović, Azra Bogunović, Fahrudin Buljubašić

 

 

 

 

Učešće u projektima:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizacija seminara:

Pepeljak, S., Hasić, O., Buljubašić, F., Smajić, M. (2006) Inkluzivna škola, jedan model savremene organizacije rada u školi, Defektologija, br 12. str 55-65

 

Pepeljak, S., Smajić, M. (in press) Prevencija i intervencija u smanjenju nasilja nad djecom i omladinom, Naša škola, Časopis  Nova škola izdavač: Pedagoški  zavod Tuzla

 

(Jedan od koautora knjige) Škola u zajednici: Roditelji partneri u školi, urednik Pepeljak, S.  i urednici saradnici Hasić, O., Buljubašić, F., Husić, H., Sarajlić, M., Bogunović, A. (2005). Izdavač: Udruženje Vijeća škola i roditelja TK

 

(Jedan od koautora knjige) Informator o načinu rada Vijeća/ Savjeta učenika i Vijeća škole i roditelja po važećim zakonima o osnovnom i srednjem obrazovanju u Bosni i Hercegovini, urednici Husić, H., Pepeljak, S., Sarajlić, M., Bogunović, A., Jurić, M., Šimić, D., Ključanin, S., (2005). Izdavač:  Nevladine organizacije - CRS i BOSPO

 

(Jedan od koautora knjige) Projektna nastava, urednici Sarajlić, M., Lukavica, I., Ostojić, M., (2006) Izdavač: MUIOS Tuzla

 

(Jedan od koautora) Inkluzija -  Defektologija, Tuzla 

 

(Jedan od koautora) Publikacije u realizaciji TEPD, Univerzitet iz Osla, «Prijateljice» i Međunarodno udruženje «Interaktivne otvorene škole»

 

(Jedan od stručnih saradnika) Brošura: Vodič za rad vijeća roditelja u osnovnim i srednjim školama, u saradnji sa OSCE-om i Udruženjem za saradnju roditelja i škole u BiH.

 

(Jedan od stručnih saradnika) Kodeks za zaštitu ljudskih prava u školi, Udruženje za saradnju roditelja i škole u Bosni i Hercegovini i Fondacija za kreativni razvoj (2007)

( Jedna od urednica) Nasilje među vršnjacima,  Edukativni materijal za nastavnike, Udruženje «Zemlja djece» (2008)

(jedna od urednica) Brošura za učenike (2) , Brošura za roditelje o temi «Nasilje među vršnjacima», Udruženje «Zemlja djece» ( 2009)

Istraživanje i publikacija «Prevencija pojavnih oblika nasilja među vršnjacima među djecom u osnovnim školama» (2008) Vesta i Udruženje Vijeća škola i roditelja TK

(Jedan od autora) Amna,H., i Senada,P., Priručnik za trenere ( 2008); Udruženje za saradnju roditelja i škola BiH, Sarajevo

 

Smajić, M., Pepeljak, S., Buljubašić, F, Hasić, O. (2006) „U pravcu inkluzijePlan i program stručnog usavršavanja u školama, Međunarodno udruženjeInteraktivne otvorene školeTuzla

Smajić, M., Pepeljak, S., Buljubašić, F, Hasić, O. (2006) Inkluzijateoretska i praktična ispitivanja inkluzije, Edukativni materijal za učitelje, Međunarodno udruženjeInteraktivne otvorene školeTuzla

Smajić, M., Pepeljak, S., Buljubašić, F, Hasić, O. (2006) Sva su djeca posebna, Edukativni materijal za učitelje, Međunarodno udruženjeInteraktivne otvorene školeTuzla

Izrada  plana i programa za odrasle ( OŠ»Simin Han» i Pedagoški zavod

Tuzla ( 2007)

 

Aktivan učesnik u međunarodnom projektu Univerziteta u Oslu sa dva bosanska universiteta - Univerzitet u Tuzli i Univerzitet u Sarajevu) pod nazivom “Institutional Competence Building and Cooperation with Two Bosnian Universities: ‘Special Needs Education towards Inclusion’” (odobren 2000, trajao od 2000-2004; finansiran od strane CPSEE projekta – Cooperaction Program with South-East Europe, Ministarstvo vanjskih poslova Norveške, Norveško vjeće za visoko obrazovanje i Istraživačko vijeće Norveške)

Psihosocijalna pomoć traumatiziranoj djeci, Pitsburg   

 

Inkluzija – škola za sve, TEPD,Finska vlada- Bosna i Hercegovina,

                       

Interaktivno učenje «UNICEF» novembar 1998. – jun 2000.godine

 

Građansko obrazovanje- CIVITAS

 

Roditelji i nastavnici zajedno u obrazovanju i odgoj «Kultur kontakt», Austrija 

 

Razvoj  i trening Vijeća škole i roditelja u BiH, u organizaciji    CRS - a  i OSCE-a

 

Javno zagovaranje, Pisanje i  realizacija projekata i kampanja,  Monitoring i evaluacija,  

     

Straterško planiranje,  u saradnji sa BOSPO- om i CRS-om

 

Trening i savjetovanje u razvoju otvorenih škola- saradnja sa zajednicom u okviru projekta u organizaciji Međunarodnog udruženja «Interaktivne otvorene škole»

 

Trener i savjetnik u Međunarodnom udruženju «Interaktivne otvorene škole» o  temama Komunikacija, Timski rad, Inkluzija, Projektna nastava, Otvorene škole, Interaktivno učenje, Demokratija i obrazovanje, Strateško planiranje i dr... ( 2004 - 2008)

 

 

Intervencija kod djece sa poteškoćama u učenju i ponašanju kroz produženi boravak,    – «Freudenberg» Fondacija i Prijateljice

 

Predsjednica Udruženja Vijeća škola i roditelja TK

Član upravnog odbora Udruženja za saradnju škola i  roditelja u BiH

Realizacija državnog  projekta „Zaštita ljudskih prava u školama  u BiH“  u Tuzlanskom i Posavskom kantonu ( kao koordinator, trener i voditelj refleksivnih radionica, član tima za izradu kodeksa)

 

Priprema i realizacija brojnih radionica, okruglih stolova i konferencija od lokalnog do međunarodnog nivoa

 

Trening za nastavnike/ce u školama iz Kaknja u projektu Socijalna podrška djeci i mladim, saradnja CESVI I KULTUR KONTAKT

 

Stručno usavršavanje nastavnika u BiH  u organizaciji CRS-a (demokratizacija škola)

 

Tri trodnevna seminara u projektu“ Poboljšanje položaja uslova života djece i omladine u BiH; „Individualizacija i inkluzija u obrazovanju“  u organizaciji  nevladinih organizacija MOVIMONDO, CISP i CESVI, a koji je organiziran u saradnji sa Pedagoškim zavodom i Ministarstvom obrazovanja.

 

Dvodnevni saminar  ´SAVE THE CHILDREN´  za nastavnike, predstavnike pedagoškog zavoda i Ministarstva obrazovanja  u projektu Inkluzivno obrazovanje i ne-diskriminacija na Zapadnom Balkanu: Jednake mogućnosti za djecu Rome

 

Petodnevni seminar za HD 'Prijateljice' o temi inkluzija i individualizacija za nastavnike osnovnih škola

 

Trodnevni seminar za predstavnike Pedagoškog zavoda, Ministarstva obrazovanja, trenere i demonstratore o temi 'Inkluzija i individualizacija' u organizaciji MUIOS

 

Seminari za akcionu grupu građana u organizaciji BOSPO o temi: Razrješenje konflikta i Stres i način eliminisanja

 

Seminari za Međunarodno udruženje MIOS za trenere, savjetnike i demonstratore u Projektu Inkluzija, septembar 3 dana, januar 1 dan.

 

Kao moderator brojnih okruglih stolova i konferencija (OSCE, CRS, MIOS )

Organizacija i realizacija seminara za Savjete/Vijeća roditelja i Savjete/Vijeća učenika u području Zvornika i Bratunca (2008) uz podršku OSCE-a  i Prozora (2010.)

Realizacija jednodnevnih seminara o temi Kultura tolerancije  u organizaciji OSCE-a ureda u Tuzli i Sarajevu ( Brčko distrikt i Tuzla) za predstavnike roditelja, učenika i nastavnika iz škola iz Simin Hana, Kalesije i Turije; i predstavnike škola Mostar, Sarajevo, Brčko

Realizacija seminara za nastavnike razredne nastave, u saradnji sa Pedagoškim zavodom – Inkluzija i komunikacija – za nastavnike razredne nastave po općinama TK. Održano 20 radionica oko 800 nastavnika.(2008)

Realizacija seminara za nastavnike razredne nastave u saradnji sa Pedagoškim zavodom –Strategije učenja i Partnerstvo sa roditeljima u općinama TK ( 2009)

Realizacija seminara za članove mobilnih timova u pet pilot škola u TK u organizaciji Vesta udruženja (uz podršku Pedagoškog zavoda

 ( 3 modula za 25 učesnika/ca) (2008)

Realizacija seminara za stručno usavršavanje pedagoga o temi «Nadarenost» u organizaciji Udruženja građana Društva pedagoga –psihologa TK ( mart 2009)

 

 

Učesće na seminarima:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interesovanja:

 

Profesionalni razvoj edukatora u efektivnim školama, Sarajevo, oktobar 1999. – maj 2000.godine (UNICEF)

 

«Vrijednosti u obrazovanju» od 2001- 2008,Tuzla – Barcelona

 

Treninzi za trenere  2000 – 2007, (CRS, BOSPO)

 

Konferencije na međunarodnom i državnom nivou (CRS,   Međunarodno udruženje Interaktivne otvorene škole)

 

Nasilje nad ženama, La Strada , Organizovanje seminara za učenike osnovnih i srednjih škola u TK o temi Nasilje nad djecom i ženama

 

Dobar gradjanin - dobra vlast – participativno budžetiranje (BOSPO i CRS)

 

Oblast savjetovanja i stručno usavršavanje nastavnika,edukacija i savjetovanje roditelja:

 

Aktivna otvorena škola -  saradnja škole sa zajednicom, profesionalni razvoj osoblja, Inkluzija i  Rad s mladima (prava, tolerancija, demokratija…)