Tools

USRŠBIH

Udruženje za saradnju roditelja i škola u BIH

You are here: Home » ORGANI USRŠBIH
Srijeda, 17. Jan. 2018.

ORGANI USRŠBIH

E-mail Ispis PDF

Organi Udruženja, na osnovu Statuta USRŠBIH su:

1. Skupština Udruženja

2. Predsjednik Udruženja

3. Nadzorni odbor

4. Upravni odbor