Tools

USRŠBIH

Udruženje za saradnju roditelja i škola u BIH

You are here: Home » ORGANI USRŠBIH
Ponedjeljak, 20. Nov. 2017.

ORGANI USRŠBIH

E-mail Ispis PDF

Organi Udruženja, na osnovu Statuta USRŠBIH su:

1. Skupština Udruženja

2. Predsjednik Udruženja

3. Nadzorni odbor

4. Upravni odbor