Tools

USRŠBIH

Udruženje za saradnju roditelja i škola u BIH

You are here: Home » PROJEKTI USRŠBIH » Realizovani projekti » Izgradnja kapaciteta Vijeća"
Srijeda, 17. Jan. 2018.

Izgradnje kapaciteta Vijeca roditelja

E-mail Ispis PDF

Projekat se raalizovao u periodu juni 2005.god.
Podržan od BTD-a s ciljem jacanja rada regionalnih centara vijeca roditelja. Aktivnosti su bile usmjerene na kampanje roditelja i nastavnika na razlicite probleme. Tako su roditelji i nastavnici izveli uspješne akcije za bolju saradnju Vijeca ucenika i Vijeca roditelja, poboljšali umrežavanje roditelja, te utjecali na javnost o potrebi odgovornijeg roditeljstva, i uticali na Ministarstva obrazovanja oko upotrebe udžbenika koji ce biti u dugorocnijoj primjeni .
Projekat Kampanje javnog zagovaranja "Dosljedna primjena zakona o radu školskih tijela" /juli-septembar 2005./
u okviru kojeg je nacionalna grupa trenera u saradnji sa regionalnim koordinatorima sprovela istraživanje na 8 kantona/regija za roditelje i nastavnike i predstavnike Ministarstva obrazovanja i pokrenula incijative za izjednacavanje zakonskog statusa Vijeca roditelja u državi
Trenutno je u toku realizacija projekta ''Prevencija trgovine ljudskim bicima sa posebnim fokusom na trgovinu djecom''.
Udruženje je implementator projektnih aktivnosti a finansijer je CRS. Projekat traje vec drugu godinu a BiH je jedna od ucesnika u realizaciji ovog projekta. Pored nas ucesnici u projektu antitraffkinga su: Rumunija , Albanija , Kosovo i Đordija. Koordinacijski sastanci za ovaj projekat se održavaju dva puta godišnje. Do sada su sastanci bili održavani: dva puta Kosovo - Priština i jednom Turska - Istanbul gdje predstavnici zemalja planiraju projektne aktivnosti, budžet, dinamicki plan itd.

Osnovi cilj je stvoriti sigurno okruženje za djecu kroz kampanje javnog zagovaranja.
Prva aktivnost u ovom projektu je bila edukacija clanova Vijeca roditelja, predstavnika lokalne zajednice, novinara itd. Nakon edukacije pocele su u regijama Vijeca roditelja da provode istraživanja i kampanje prevencije javnog zagovaranja.Raspisani su konkursi za literarne i likovne radove , spotovi se vrte na lokalnim tv stanicama , održavaju se okrugli stolovi izradeni su radni i propagandni materijali, leci, brošure, plakati itd. Do sada se projekat sprovodio u sljedecim regijama Banjalucka regija - RS, SBK-a, Tuzlanska regija (samo kampanja bez edukacije). Trenitno se aktivnosti vode u Unsko Sanskoj regiji i Sjeverozapadnom djelu RS-a tacnije Prijedor. Ovaj projekt se nastavlja i sljedece godine a pokrenuta je i Web stranica ovog projekta.