Tools

USRŠBIH

Udruženje za saradnju roditelja i škola u BIH

You are here: Home » PROJEKTI USRŠBIH » Realizovani projekti » "Oblikujući budućnost-Stolac"
Srijeda, 17. Jan. 2018.

''Oblikujuci buducnost - Stolac''

E-mail Ispis PDF
Udruženje za saradnju roditelja i škola u Bosni i Hercegovini je podržano finansijski od strane Ambasade Velike Britanije implementiralo projekat: "Oblikujuci buducnost - Stolac: privlacenje/stvaranje vijeca ucenika, roditelja i škole u zajednici" u periodu decembar 2007- april 2008.god. Projekat je takoder podržala Misija OSCE-a Odjela za obrazovanje u Bosni i Hercegovini.

Projekat je imao za cilj okupiti roditelje i ucenike srednje škole Stolac koji su razdvojeni razlicitim nastavnim planovima i programima (hrvatski / bosanski) da razviju znanja i vještine za izgradnju kapaciteta kao edukatora za razvoj održivih ucenickih i roditeljskih vijeca u školi i lokalnoj zajednici.

Trening obuka roditelja i ucenika je obavljena u periodu od 15- 23.02.2008.g., a sastojala se od dva ciklusa sa pet (5) modul treninga za izgradnju vještina timskog rada i saradnje, efikasne komunikacije, konstruktivnog upravljanja konfliktom, te zagovarackih vještina lobiranja i osnova pisanja projektnog prijedloga. Takoder je organizovana peer edukacija gdje su ucenici i roditelji koji su završili obuku treninga organizovali radionicu s ciljem prenosa znanja na druge roditelje i ucenike.

U okviru projektnih aktivnosti data je financijska podrška za 2 niskobudžetna projekta za realizaciju kampanja javnog zagovaranja u školi i lokalnoj zajednici.

Vijece ucenika je izvelo zagovaracke akcije i inicijative za osposobljavanje i uredivanje prostorije za rad Vijeca ucenika, a roditelji su pokrenuli problem rješavanja proširivanja i renoviranje sportske školske dvorane. Rezultat ucenickih akcija je osposobljen zajednicki prostor u školi za rad, a roditeljski rezultat je javno promoviran problem sportske dvorane i lobiranje razlicitih zvanicnika i struktura za podršku. Akcije roditelja i ucenika su javno promovisane putem promotivnog materijala, zajednickih okruglih stolova, sastanaka sa predstavnicima lokalnih vlasti i medija.

Školski aktivisti su javno promovirali svoje zagovaracke akcije gradanima i lokalnoj zajednici, medijski prezentirali svoje akcije i promovirali kulturu zajednickog rada bez etnickih podjela i razmjenu iskustva u praksi, što je preporuka za buduci održivi rad vijeca u školi i široj zajednici. Projektne aktivnosti su pomogle mladim ljudima - ucenicima , roditeljima i gradanima zajednice da prepoznaju zajednicke potrebe i vrijednosti, te omogucio zajednicka pozitivna iskustva povjerenja i kooperacije.