Tools

USRŠBIH

Udruženje za saradnju roditelja i škola u BIH

You are here: Home » PROJEKTI USRŠBIH » Realizovani projekti » "Roditelji i škola zajedno"
Srijeda, 17. Jan. 2018.

''Roditelji i škola - zajedno''

E-mail Ispis PDF
USRŠBIH je finansijski podržan od strane Kraljevine Norveške Ambasade u Bosni i Hercegovini u periodu maj 2008 - januar 2009. implementirao projekat namjenjen za edukaciju i zagovaracke akcije roditelja clanova Vijeca roditelja u osnovnim školama u zajednicama opterecenim razlicitim konfliktima i složenim problemima u podrucju obrazovanja (, roditelji i ucenici povratnici , roditelji i ucenici raseljena lica, škole sa ).

Projekat je implementiran u zajednicama Jajce (OŠ 13.rujan i OŠ Berta Kucera), Bosansko Grahovo (OŠ Grahovo), Bosanski Petrovac (OŠ Ahmet Hromadžic), i Drvar (OŠ Drvar), a bio je usmjeren na promociju i zaštitu prava djece i roditelja u školama kroz demokratske akcije roditelja.

U okviru projekta su održane dvije obuke za clanove Vijeca roditelja putem cetiri teme koje su imale za cilj edukaciju i izgradnju kapaciteta roditelja u školama, a obuka je obuhvatila 100 roditelja- clanova Vijeca.
Nakon obuka, realizirano je zajednicko okupljanje predstavnika roditelja na radionicu koja je bila organizirana u Bugojnu, 20.06.2008. godine., gdje su roditelji razvili strategije vodenja kampanja i zastupanje svojih prava i interesa u obrazovanju pred vlastima, te radili na prijedlozima projekata za kampanje.
Osnaženi roditelji su izveli tromjesecne kampanje javnog zagovaranja u svojim školama i zajednicama kroz male grantove, a podrucja su bila sljedeca:

Zajednica Jajce - Unapredenje zdravstvenih uslova rada škole- problem rješavanja sanacije sanitarnog cvora,
Zajednica Drvar - Stvaranje sigurnog školskog okruženja putem ogradjivanja školskog dvorišta - problem bezbjednosti ucenika
Zajednica Bosansko Grahovo - Unapredenje kvaliteta nastave kroz povecanje knjižnog fonda školske biblioteke- problem nedostatak knjiga i nabavka knjiga za školsku biblioteku
Zajednica Bosanski Petrovac - Obezbjedenje uslova za osposobljavanje fizickog prostora školske sportske dvorane - problem rješavanja sportske dvorane

U okviru kampanja, roditelji su istraživali probleme, kreirali promotivne materijale, nabavili potrebnu opremu, izveli veliki broj lokalnih akcija, medijskih promocija i javnih nastupa. Takoder su uspostavili saradnju sa lokalnim vlastima i NVO-ima, te uspješno zagovarali predstavnike razlicitih nivoa vlasti i ukljucili ih u rješavanje problema svojih škola. Atmosfera povjerenja i saradnje je pokrenula roditelje na zajednicke pozitivne korake s za zastupanje interesa svoje djece i njihove buducnosti, cime su roditelji preuzeli obaveze i odgovornosti.

Projekat je ostvario povecano ucešce roditelja u donošenju odluka u školama i zajednicama, povezao roditelje, te promovisao pozitivna iskustava i praksu, cime su stvoreni bolji uslovi za kvalitetniju participaciju interesnih grupa i korisnika u obrazovnom sistemu. Škole su postale otvorenije za uvažavanje stavova roditelja i njihove pozitivne incijative, cime se ostvaruje dobro partnerstvo roditelja i škole i lokalne zajednice.