Tools

USRŠBIH

Udruženje za saradnju roditelja i škola u BIH

You are here: Home » PROJEKTI USRŠBIH » Realizovani projekti » "Sigurno okruženje za djecu"
Srijeda, 17. Jan. 2018.

''Sigurno okruženje za djecu''

E-mail Ispis PDF
U okviru trece godine nastavka projekta koji finansijski podržava CRS BiH , a implementira USRŠBIH u borbi prptiv trgovine ljudima sa posebnim fokusom na djecu, realiziran je Projekat javne kampanje <Škole u borbi protiv nasilja nad djecom> u školama u Tuzlanskom kantonu i Derventi u Republici Srpskoj.

U okviru kampanje u Tuzlanskom kantonu provedene su aktivnosti:
Radionice za nastavnike, roditelje i ucenike o temama: ; i to u Derventi, Tuzli, Banovicima i Kalesiji
Dan sporta u Banovicima ( Banovici i Kalesija)
Istraživanje na podrucju Tuzle o prisutnosti nasilja
Konkurs za ucenike (likovni i literarni radovi) o temi
Okrugli sto o temi: Škole u borbi protiv nasilja nad djecom (Kalesija)
Cilj kampanje je bio podizanje nivoa samozaštite i sprjecavanje nasilja nad djecom, a rezultati kampanje su uticali na poboljšanje sigurnosti okruženja u kojem žive i odrastaju djeca, jer su ciljane projektne grupe putem edukacije, medijske kampanje, pisanjem o problemu nasilja nad djecom podigle svijest i nivo informisanosti o postojanju opasnosti trgovine ljudima.
U toku kampanje je bilo realizovano istraživanje - anketa za roditelje, nastavnike i ucenike s ciljem ispitivanja stavova i informisanosti o problemu nasilja nad djecom, a prezentacija rezultata istraživanja je predstavljena na završnom okruglom stolu kampanje. Podaci iz istraživanja govore da je oko 31% ucenika navelo da su bili zlostavljani od strane vršnjaka, da 49 % ucenika smatra da je najcešci oblik nasilja fizicko nasilje, 35 % ucenika navodi da je to emocionalno nasilje , a samo 21% ucenika je spremno pomoci <žrtvi> nasilja i zaustaviti nasilje.

U toku kampanje je takoder izraden i emitovan džingl o kampanji u saradnji sa koji je sadržavao poruke kampanje s ciljem informisanja javnosti o postojanju problema nasilja nad djecom , te je uraden promotivni materijal-plakate i afiše.

RADIONICE: Radionice su održane u maju 2008. godine u Derventi, Tuzli, Kalesiji i Banovicima. Nakon radionickog grupnog rada, došlo se do sljedecih zakljucaka:
Neophodno je postojanje informisanosti o problemu u svim segmentima
Mora postojati medusobna saradnja svih resursa( ucenika, nastavnika ,roditelja i lokalne zajednice)
Potrebni su stalni razgovori i edukacija svih
Medusobno se pomagati i davati licne pozitivne primjere ostalima
Neophodno je ukljucivanje socijalnih i zdravstvenih ustanova u rješavanje problema
Okruglom stolu su prisustvovali: direktor pedagoškog zavoda Tuzla, Hazim Hodžic, , direktor, pedagog i roditelji OŠ"Klaesija", ucenici osnovnih škola iz mreže,clanovi Udruženja Vijeca škola i roditelja TK, direktorica Medunarodnog udružanja Interaktivne osnovne škole, predstavnice Vesta Udruženja i predstavnici medija-Vesta radio i TVTK.

Na okruglom stolu su predstavljene ostvarene aktivnosti kampanje ( o radionicama, danu sporta, istraživanju i rezultatima konkursa za najbolje literarne i likovne radove). Nagradeni ucenici su predstavili svoje literarne radove a uprilicena je izložba likovnih radova koji su ucestvovali na konkursu.

Na kraju, nakon diskusije i prijedloga za dalje aktivnosti proglašeni su i dodijeljene nagrade i diplome za najbolje literarne i likovne radove.