Tools

USRŠBIH

Udruženje za saradnju roditelja i škola u BIH

You are here: Home » PROJEKTI USRŠBIH » Realizovani projekti » "Roditelji u akciji za bolje škole"
Srijeda, 17. Jan. 2018.

"Roditelji u akciji za bolje škole"

E-mail Ispis PDF

USRŠBIH je realizirao projekat "Roditelji u akciji za bolje škole " u potpunosti podržan finansijskim sredstvima Ambasade Karaljevine Norveške, a koji je trajao u periodu od aprila 2009. do decembra 2009.godine. Cilj projekta je bila izgradnja kapaciteta roditelja putem Vijeća roditelja kroz edukaciju i zagovaračke akcije, zaštita prava djece i izgradnja međusobnog povjerenja , te da pokrenu zajedničke lokalne incijative za kvalitetniji sistem obrazovanja u BiH, što će pozitivno uticati na smanjenje segregacije i diskriminacije u školama i zajednicama.

Projekat je imao za cilj da osnaži roditelje u odvojenim školama ili školama sa odvojenim nastavnim planovima i programima i roditeljima povratnicima da zajednički sarađuju u rješavanju problema djece, škola i zajednice, zagovarajući rješavanje problema kroz demokratske akcije u školama i zajednicama usmjerene na prava djece i roditelja . Sve škole u projektu su dobile male grantove za svoje kampanje.


Ciljane zajednice i škole u projektu su bile

 

Projekat doprinosi razvoju obrazovne reforme u BiH i razvoju školskih roditeljskih tijela- Vijeća roditelja/Savjeta roditelja , razvija kulturu građanskog učešća , promoviše zaštitu ljudskih prava, te razvija partnerske mreže stakeholdera u zajednicama. Škole su postale otvorenije za uvažavanje stavova roditelja i njihove pozitivne incijative, čime se ostvaruje dobro partnerstvo roditelja i škole i lokalne zajednice