Tools

USRŠBIH

Udruženje za saradnju roditelja i škola u BIH

You are here: Home » PROJEKTI USRŠBIH » Aktuelni projekti » Sustain
Srijeda, 17. Jan. 2018.

SUSTAIN

E-mail Ispis PDF

U okviru Projekta CRS BiH "Održive intervencije u borbi protiv trgovine ljudima", koji finansira USAID, održana je dvodnevna radionica "Prevencija u cilju jačanja svijesti o opasnosti trgovine ljudima", za profesore iz pedagoških zavoda, Zavoda za školstvo i Ministarstava obrazovanja, na kojoj su profesori dobili ciljane informacije o trgovini ljudima, sa posebnim osvrtom na pitanja prevencije. Seminar je bio organiziran u Sarajevu, 21. i 22. maja 2009. godine.

Nakon ove aktivnosti u periodu od 01.07. do 03.07.2009.god. CRS BiH je organizovao trodnevnu radionicu za Ured državnog koordinatora, predstavnike osam pedagoških zavoda u BiH i Udruženja za saradnju roditelja i škola u BiH, s ciljem izrade novog modula obuke zasnovanog na priručniku za nastavnike kojeg je uradila Međunarodna organizacija za migracije. Taj modul će se koristiti za obuku profesora srednjih škola koji će davati obrazovanje o borbi protiv trgovine ljudima u svakoj srednjoj školi na teme: Šta je trgovina ljudima, Migracije, Nasilje u porodici, Ljudska prava i prava djece i Vještine dodošenje odluka.

Zbog jakog prethodnog isukustva u obuci nastavnika u borbi protiv trgovine ljudima, predstavnici regionalni koordinatori iz USRŠBIH su kao partneri u ovom projektu učestvovali zajedno sa predstavnicima pedagoskih zavoda u kreiranju trening materijala za obuku nastavnika.

Obuka nastavnika

CRS i Udruženje za saradnju roditelja i škola, te nastavnici koji učestvuju iz pedagoških zavoda su započeli sa obukama na regijama za srednjoškolske profesore koji se obrazuju o borbi protiv trgovine ljudima. Udruženje za saradnju roditelja i škola je obučilo u prethodnom periodu više od 200 nastavnika za borbu protiv trgovine ljudima i iz tog razloga je u dobroj poziciji da predloži određene nastavnike koji će biti jaki kandidati da postanu imenovani instruktori u svojim školama.

Obuke su trenutno u fazi implementacije širom zemlje. Svaka obuka obuhvata približno 15-20 nastavnika iz određene geografske oblasti. Udruženje za saradnju roditelja i škola funkcioniše kao centralna kontakt tačka u svakoj administrativnoj oblasti radi logistike za organizovanje obuke - obezbjeđenje prostora, materijala, kontaktiranje lokalnih ministarstava obrazovanja itd.

Također kao rezultat obuke, učesnici nastavnici dobiju Priručnike "Prevencija u cilju jačanja svijesti o opasnostima trgovine ljudima" sa kompletnim trening materijalom i CD-ovima koji će služiti da nastavnici u školama što kvalitetnije prenesu svoja znanja i ugrade u nastavne i vannastavne aktivnosti škole temu borbe protiv trgovine ljudima.

Nakon približno šest mjeseci obuke nastavnika, CRS i Udruženje za saradnju roditelja i škola će organizovati naknadni radni seminar sa instruktorima radi revidiranja korisnosti modula obuke i izvršiće prilagođavanja po potrebi, te učvršćivanje razumijevanja i znanja instruktora o trgovini ljudima