Tools

USRŠBIH

Udruženje za saradnju roditelja i škola u BIH

You are here: Home » PROJEKTI USRŠBIH » Aktuelni projekti
Srijeda, 17. Jan. 2018.

Aktuelni projekti

E-mail Ispis PDF

Akutelni projekti USRŠBIH:

1. "Sustain"

2. ''Sigurno okruženje za djecu"

3. "Zaštita ljudskih prava u školama u BiH-Primjene Kodeksa"