Tools

USRŠBIH

Udruženje za saradnju roditelja i škola u BIH

You are here: Home » PROJEKTI USRŠBIH » Aktuelni projekti » "Sigurno okruženje za djecu"
Srijeda, 17. Jan. 2018.

''Sigurno okruženje za djecu''

E-mail Ispis PDF
Nastavak projekta ''Sigurno okruženje za djecu''
CRS i Udruženje za saradnju roditelja i škola vec cetvrtu godinu saraduju na projektu "Bezbjedno okruženje za djecu", kojeg finansira CRS.

U okviru ovog projekta je uspostavljena Regionalna mreža roditeljskih asocijacija iz Albanije, Kosova, Rumunije i Bosne i Hercegovine, putem koje se ove roditeljske asocijacije udruženo bore u regiji protiv trgovine ljudima sa posebnim fokusom na djecu i njihovu zaštitu. I ove godine, USRŠBIH svojim projektnim altivnostima nastavlja animirati roditelje i mlade da poduzimaju aktivnosti na borbi protiv trgovine ljudima u svojim lokalnim zajednicama širom BiH.

Ovaj projekat omogucava da npr. djeca koja dobiju obrazovanje o borbi protiv trgovine ljudima planiraju vannastavne aktivnosti u vezi s tim za svoje vršnjake, te ciljano obucava i snadbijeva roditelje i škole da pokrecu zagovaracke kampanje u borbi protiv trgovine ljudima.

Trenutno su u toku pripreme na izradi zagovarackih kampanja roditelja i škola u zajednicama Sarajevo, Vareš i Banja Luka, a neke aktivnosti i akcije roditelja i škola ce biti zajednicke.