Tools

USRŠBIH

Udruženje za saradnju roditelja i škola u BIH

You are here: Home » PROJEKTI USRŠBIH » Realizovani projekti » "Roditelji zagovaraju promjene"
Srijeda, 17. Jan. 2018.

«Roditelji zagovaraju promjene »

E-mail Ispis PDF

Podržan od strane Kraljevine Norveške Ambasade u BiH

( April – Decembar 2010 )

pouzdan_roditeljProjekat je bio fokusiran na  demokratizaciju škola i smanjenje konflikta u  obrazovnom sistemu u lokalnim zajednicama Bijelo Polje-Mostar Osnovna škola „Bijelo Polje“, Mostar „Gimnazija“, Bosanska Gradiška-Osnovna škola „Sveti Sava“ Dubrave i Bosanska Krupa „Prva osnovna škola“.

Projekat je imao za cilj  da osnaži  roditelje da zajednički sarađuju  u rješavanju problema djece, škola i zajednice, zagovarajući rješavanje problema kroz demokratske akcije u školama usmjerene na  prava djece i roditelja .

 

 

 

 

 

Ostvareni rezultati projekta kroz kampanje

  • Povjerenje i saradnja roditelja kroz aktivnosti projekta su pokrenuli pozitivne korake fokusirajući roditelje na isključivo zastupanje interesa svoje djece i njihove budućnosti, bez političkih uticaja, čime su oni preuzeli obaveze i odgovornosti. 
  • Unaprijeđena znanja i vještine roditelja da aktivno djeluju i zagovaraju u školama i lokalnim zajednicama  svoja prava i interese.
  • Poboljšan kvalitet saradnje roditelja i škole, uključeni roditelji u donošenje odluka i pokretanje inicijativa u školi i zajednici, demokratizacija škola- škole otvorene za uticaj i angažman roditelja. Roditelji prepoznaju potrebe škole i djece, te su spremni zagovaračkim akcijama uticati na rješavanje školskih i lokalnih problema. Razvijeni pozitivni primjeri prakse demokratskih zagovaračkih akcija, stvoreni uslovi za dugoročni uticaj i razmjenu prakse.
  • Škole u Bijelom Polju-Osnovna škola „Bijelo Polje“Potoci, Mostar i „Prva osnovna škola „ u Bosanskoj Krupi su svojim zagovaračkim akcijama uspješno lobirale općinsku vlast i nadležne institucije i pored malih grantova u kampanjama, roditelji su obezbijedili velika dodatna sredstva- svaka škola po dodatnih 20.000 KM.

Više slika sa održanih i realizovanih kampanja možete pronaći O V D J E

Čestitamo !

 

Ostali rezultati:

  • Proširena trenerska baza USRŠBIH sa 8 novih trenera za obuke Vijeća roditelja
  • Održana redovna Skupština USRŠBIH
  • Održan web sajt USRŠBIH

 

Zahvaljujući podršci našeg donatora Kraljevini Norveške Ambasade u BiH Udruženje za saradnju roditelja i škola u Bosni i Hercegovini ima mogućnost da se razvija, te da podrži svojim aktivnostima u projektu škole i zajednice u BiH gdje roditelji svojim aktivnim radom kroz Vijeća/Savjete roditelja izvode zagovaračke akcije i time unapređuju rad svojih škola. Kroz ovaj projekat, roditelji su ponovo pokazali da kada se udruže mogu napraviti velike promjene u svojim školama i zajednicama.