Tools

USRŠBIH

Udruženje za saradnju roditelja i škola u BIH

You are here: Home » PROJEKTI USRŠBIH » Realizovani projekti » "Roditelji zagovaraju promjene" » »Kape u zrak!«
Srijeda, 17. Jan. 2018.

Kampanja »Kape u zrak!«

E-mail Ispis PDF

Zajednica Bosanska Krupa, Osnovna škola «Prva osnovna škola»

 Kampanja »Kape u zrak!«

 

Problem kampanje:

Unutar cijele školske zgrade, grijanje je na dotrajalim pećicama,  koje  ne mogu zagrijati prostorije. Škola nema centralno grijanje.Upravo zbog toga, učenici često, nastavu prate sa kapama, jaknama, rukavicama, često izostaju sa nastave zbog prehlada i često dođe do slučajeva  u kojima  djeca zadobiju opekotine po tijelu. Sve navedeno utiče na kvalitet nastave i vannastavnih aktivnosti. U proteklom periodu škola je pokušavala pokrenuti inicijativu u vidu projekta, ali bez uspjeha.

Cilj kampanje:

Podizanje svijesti za ostvarivanje prava djece na kvalitetno obrazovanje, unaprijediti uslove za rad i smanjiti izostanke i nesreće kod djece. Omogućiti djeci  ugodno praćenje nastave. Uključiti roditelje u rješavanje problema i lokalnu zajednicu i stvoriti uslove za uvođenje grijanja u školu

Rezultati kampanje:

  • Cjelokupna kampanja koja se provodila na podučju lokalne zajednice nije ostala u okvirima zajednice nego je imala odjeka i šire kako u kantonu, i van granica Bosne i Hercegovine. Sa velikim zadovoljstvom ovo Vijeće roditelja može reći da je uspješno provelo kampanju, jer je već u samom tijeku kampanje izrađen izvedbeni projekat za centralno grijanje, te prikupljeno 40% sredstava za izgradnju centralnog grijanja u školi- obezbijeđeno je u ovoj kampanji dodatnih 20.000 KM.
  • Pokrenuta akcija i roditelji za rješavanje problema centralnog grijanja škole. Ostvarena saradnja sa upravom škole i lokalnom zajednicom. Zadobijena podrška  donatora i nadležnih insitucija- obezbijeđena dodatna sredstva. Ostvaren interes lokalne zajednice za obrazovanje. Ostvareno povjerenje kod učenika i roditelja. Projekat kampanje je prezentiran na web stranici općine Bosanska Krupa www.boskrupa.com.